OGNISKO WYCHOWAWCZE
W JAWOROWEJ

Ognisko Wychowawcze w Jaworowej to placówka opiekuńczo-wychowawcza, która ma na celu zapewnić opiekę po przez wsparcie rodzin w tym zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Ognisko zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn. Wspiera wychowanków, mających trudności w nauce i szkole, problemy w relacjach w grupie rówieśniczej lub występują inne okoliczności, które wymagają interwencji wychowawczej. Pracownicy Ogniska w Jaworowej oferują dzieciom i młodzieży indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne i edukacyjne, aby pomóc im w rozwiązaniu ich problemów. Dla Rodziców naszych podopiecznych prowadzimy konsultacje, dzięki którym możemy wspólnie skuteczniej działać. Zapewniamy wsparcie psychologiczne i doradcze dla rodziców lub opiekunów.

Co nowego w Ognisku?

Skip to content