O nas

Ognisko Wychowawcze w Jaworowej to placówka opiekuńczo-wychowawcza, która ma na celu zapewnić opiekę po przez wsparcie rodzin w tym zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Ognisko zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn. Wspiera wychowanków, mających trudności w nauce i szkole, problemy w relacjach w grupie rówieśniczej lub występują inne okoliczności, które wymagają interwencji wychowawczej. Pracownicy Ogniska w Jaworowej oferują dzieciom i młodzieży indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne i edukacyjne, aby pomóc im w rozwiązaniu ich problemów. Dla Rodziców naszych podopiecznych prowadzimy konsulatacje, dzięki którym możemy wspólnie skuteczniej działać. Zapewniamy wsparcie psychologiczne i doradcze dla rodziców lub opiekunów.

Ognisko Wychowawcze w Jaworowej to placówka opiekuńczo-wychowawcza, która ma na celu zapewnić opiekę po przez wsparcie rodzin w tym zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Ognisko zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn. Wspiera wychowanków, mających trudności w nauce i szkole, problemy w relacjach w grupie rówieśniczej lub występują inne okoliczności, które wymagają interwencji wychowawczej. Pracownicy Ogniska w Jaworowej oferują dzieciom i młodzieży indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne i edukacyjne, aby pomóc im w rozwiązaniu ich problemów. Dla Rodziców naszych podopiecznych prowadzimy konsultacje, dzięki którym możemy wspólnie skuteczniej działać. Zapewniamy wsparcie psychologiczne i doradcze dla rodziców lub opiekunów.

Nasza idea to szeroki zakres usług społecznych i edukacyjnych dla dzieci, młodzieży. Celem działalności jest zapewnienie bezpiecznego, twórczego i pozytywnego środowiska, w którym ludzie mogą rozwijać swoje umiejętności i twórczość, oraz odkrywać i wspierać potrzeby naszych wychowanków. Nasza placówka oferują kursy i zajęcia edukacyjne, zajęcia artystyczne i sportowe, opiekę nad dziećmi w wieku szkolnym, doradztwo zawodowe i aktywizację zawodową, konsultacje z psychologami, a także wiele innych działań, które mają na celu pomoc ludziom w ich codziennym życiu. Ognisko oferują również bezpłatne usługi, takie jak wypożyczanie książek – sąsiedztwo biblioteki, dostęp do komputerów i internetu, pomoc w poszukiwaniu pracy, warsztaty i szkolenia.

Zapraszamy do zapisów na zajęcia

Ognisko Wychowawcze w Jaworowej to placówka opiekuńczo-wychowawcza, która ma na celu zapewnić opiekę po przez wsparcie rodzin w tym zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Ognisko zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn. Wspiera wychowanków, mających trudności w nauce i szkole, problemy w relacjach w grupie rówieśniczej lub występują inne okoliczności, które wymagają interwencji wychowawczej. Pracownicy Ogniska w Jaworowej oferują dzieciom i młodzieży indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne i edukacyjne, aby pomóc im w rozwiązaniu ich problemów. Dla Rodziców naszych podopiecznych prowadzimy konsultacje, dzięki którym możemy wspólnie skuteczniej działać. Zapewniamy wsparcie psychologiczne i doradcze dla rodziców lub opiekunów.

Ognisko Wychowawcze w Jaworowej to placówka opiekuńczo-wychowawcza, która ma na celu zapewnić opiekę po przez wsparcie rodzin w tym zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Ognisko zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Raszyn. Wspiera wychowanków, mających trudności w nauce i szkole, problemy w relacjach w grupie rówieśniczej lub występują inne okoliczności, które wymagają interwencji wychowawczej. Pracownicy Ogniska w Jaworowej oferują dzieciom i młodzieży indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne i edukacyjne, aby pomóc im w rozwiązaniu ich problemów. Dla Rodziców naszych podopiecznych prowadzimy konsultacje, dzięki którym możemy wspólnie skuteczniej działać. Zapewniamy wsparcie psychologiczne i doradcze dla rodziców lub opiekunów.

Co nowego w Ognisku?

Skip to content