Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDARZEŃ PUBLICZNIE OTWARTYCH

Kierownik Placówki informuje, że w czasie organizowanych uroczystości, wystaw, koncertów i innych publicznie otwartych wydarzeń (wobec widzów, gości, słuchaczy) mają zastosowanie przepisy art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych („2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku
z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych,zawodowych; 2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz,publiczna impreza)

Wydarzenia publicznie otwarte w Placówce mogą być rejestrowane i rozpowszechniane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych organizatora.

Osoby uczestniczące w wydarzeniu akceptują powyższe warunki.

Uwaga:

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć, nagrań wykonanych indywidualnie przez uczestników wydarzenia, uroczystości otwartych odbywa się wyłącznie na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z nieuprawnionego rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody i zezwolenia.

Co nowego w Ognisku?

Skip to content